Operacija Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)

 

Prijavitelj (koordinator) v imenu konzorcija: Univerza v Ljubljani

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar

Strokovni sodelavki: asist. Mira Metljak in Katja Resnik

 

Logotip projekta:

 

Naslov:

Univerza v Ljublajni

Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

 

Email: kauc@pef.uni-lj.si

Telefon: 01 5892 200