OSNOVNA ŠOLA METLIKA

OŠ Metlika leži na pobočju Veselice. Zgrajena je bila leta 1966. Od tedaj prostore in opremo neprestano dopolnjujemo in prilagajamo kakovostnejšemu šolskemu delu.

V sklopu OŠ Metlika je od leta 1971 tudi podružnična šola Suhor. Obiskujejo jo učenci prvih štirih razredov, ki potem šolanje nadaljujejo v matični šoli.

Naš šolski okoliš je precej razgiban, saj vključuje mesto Metliko in 38 okoliških vasi, zato imamo veliko učencev, ki v šolo prihajajo z organiziranimi šolskimi prevozi.

Smo ena izmed največjih šol v tem delu Slovenije. V šolskem letu 2016/2017 našo šolo obiskuje 535 učencev. Za nemoteni potek vzgojno-izobraževalnega dela skrbi 86 pedagoških in ostalih delavcev.

Nenehno izpopolnjujemo svoje znanje in iščemo nove pedagoške izzive. Naši učenci so uspešni na različnih področjih.

Med prvimi smo uvedli tuji jezik v 1. triletje, smo kulturna šola, FIT-šola, ekološko smo ozaveščeni, ukvarjamo se s pridelavo zelenjave na osnovi permakulture, imamo šolski čebelnjak.

 

http://www.osmetlika.si/

Sodelujoči na projektu:

Tanja Cvelbar
Željka Janjac
Ana Logar
Matej Pezdirc
Žugelj Tomaž