UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vodilna visokošolska in raziskovalna institucija na področju računalniške in informacijske znanosti v Sloveniji.

Glavna dejavnost fakultete je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje računalniških strokovnjakov različnih profilov ter raziskovalno in znanstveno delovanje, ki ustvarja nova znanja in išče rešitve za sodobne probleme. Na fakulteti je zaposlenih okoli 180 pedagogov, raziskovalcev in drugega osebja v skupnih službah. Na študijskih programih je danes vpisanih okoli 1300 rednih študentov.

Ob tem fakulteta izvaja dopolnilna izobraževanja s področij računalništva in informatike za različne strokovne profile, z vabljenimi predavanji in delavnicami dviguje raven računalniške pismenosti v družbi in z javnimi dogodki skrbi za popularizacijo računalniškega mišljenja zlasti med otroki in mladimi.

Fakulteta je bila ustanovljena leta 1996, in sicer z razcepitvijo dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve novi fakulteti. Sam študij računalništva se je na ljubljanski Univerzi pričel že leta 1973, najprej kot usmeritev po 2. letniku študija elektrotehnike, od leta 1982 pa kot samostojni študij. Leta 2014 se je fakulteta preselila v novo stavbo na Brdo na obrobju Ljubljane.

 

https://www.fri.uni-lj.si/

Sodelujoči na projektu:

Izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja
Benjamin Kastelic
dr. Senja Pollak
Matej Martinc